Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ traveler)
  du khách, khách du lịch
  người đi chào hàng
  dân lang thang
  traveller's tales
  truyện hấp dẫn về những xứ sở xa xăm

  * Các từ tương tự:
  traveller's cheque, traveller's cheque, traveller's-joy