Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

traveller's cheque /'trævlə[r]zt∫ek/  

  • Danh từ
    (Mỹ traveler's check)
    séc du lịch

    * Các từ tương tự:
    traveller's cheque