Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  xô tới thành sóng; xô tới như sóng
  nước triều dâng lên thành sóng
  đám đông khán giả ùa vào sân vận động
  (+ up) bùng lên, trào lên
  cơn giận trào lên trong lòng nó
  Danh từ
  sự bùng lên, sự trào lên, sự gia tăng đột ngột
  a surge of anger
  cơn giận trào dâng
  nhu cầu dùng điện gia tăng đột ngột vào khoảng 7 giờ tối
  (thường số ít) surge of (in) something
  sự xô tới
  the surge of the sea
  sóng biển xô tới

  * Các từ tương tự:
  surgeon, surgeon-fish, surgery