Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

surgeon /'sɜ:dʒən/  

 • Danh từ
  bác sĩ phẫu thuật
  a heart surgeon
  bác sĩ phẫu thuật tim

  * Các từ tương tự:
  surgeon-fish