Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • được tăng cường, được gia cố