Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (fortified)
  [xây công sự] củng số (một thành phố…) chống xâm lăng
  fortify a town against invasion
  củng cố một thành phố chống xâm lăng
  tăng cường chống lai
  được tăng cường chống rét với một áo khoác dày, anh ta đi ra ngoài dưới trời tuyết
  fortify oneself by prayer
  tăng thêm tinh thần bằng cách cầu nguyện
  tăng chất bổ dưỡng (cho thức ăn)
  ngũ cốc được tăng chất bổ dưỡng bằng cách thêm vitamin