Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  trận phát vào mông, trận đòn
  the boy got a sound spanking
  cậu bé bị một trận đòn ra trò
  Tính từ
  (cũ, khẩu ngữ)
  nhanh và mạnh (bước đi)
  go at a spanking pace
  đi bước nhanh và mạnh
  Phó từ
  (khẩu ngữ) (dùng trước tính từ như fine, new…)
  rất, vô cùng, hết sức
  a spanking fine woman
  một chị phụ nữ xinh vô cùng