Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  hay gắt gỏng (người); hay gầm gừ (chó…)
  (khẩu ngữ) nhanh nhẹn
  snappy on her feet
  đi đứng nhanh nhẹn
  (khẩu ngữ) diện; hợp thời trang
  she's a very snappy dresser
  cô ta là người diện rất hợp thời trang
  make it snappy
  (cách viết khác look snappy) (khẩu ngữ) (thường dưới dạng mệnh lệnh) nhanh lên
  look snappy! the bus is coming
  nhanh lên! xe buýt đang đến kia kìa