Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  nhanh chóng, nhanh chóng, mau lẹ
  a rapid pulse
  mạch nhanh
  cats have rapid reflexes
  mèo có phản xạ mau lẹ
  đứng (đường dốc)
  a rapid slope
  một dốc đứng
  make rapid strides
  xem stride
  Danh từ
  rapids
  (số nhiều)
  thác, ghềnh

  * Các từ tương tự:
  rapid transit, rapid-fire, rapidity, rapidly