Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  giòn (thực phẩm)
  bánh quy giòn
  tươi (rau quả)
  a crisp apple
  quả táo tươi
  cứng (giấy)
  a crisp new £5 note
  tờ 5 bảng mới cứng
  khô và lạnh (không khí, thời tiết)
  a crisp winter morning
  một buổi sáng mùa đông không lạnh
  xoăn tít (tóc)
  quả quyết, dứt khoát (thái độ, cách nói…)
  a crisp order
  một mệnh lệnh dứt khoát
  a crisp and clear answer
  câu trả lời dứt khoát và rõ ràng
  Danh từ
  (cách viết khác potato crisp, từ Mỹ potato chip, chip)
  khoai tây lát rán giòn
  Động từ
  (+ up)
  [rán] giòn;[nướng] giòn
  crisp the bread up in the oven
  nướng giòn bánh mì trong lò

  * Các từ tương tự:
  crisp-winged, crispate, crispation, crisper, crispiness, crisply, crispness, crispy