Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

crunchy /'krʌnt∫i/  

  • Tính từ
    (-ier; -iest)
    giòn tan
    crunchy biscuit
    bánh quy giòn tan