Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  (-er; -est)
  mượt mà
  sleek hair
  mái tóc mượt mà
  béo tốt (người)
  [có] kiểu dáng đẹp (xe ôtô…)
  làm cho (tóc, bộ lông mèo…) mượt mà

  * Các từ tương tự:
  sleeker, sleekily, sleeking, sleekly, sleekness, sleeky