Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    vẻ mượt mà
    kiểu dáng đẹp