Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (số ít)
  sự có nhiều, sự dồi dào, sự phong phú
  a profusion of colour
  sự dồi dào màu sắc
  in profusion
  [với số lượng] nhiều lắm; dồi dào; phong phú
  roses were growing in profusion against the old wall
  hoa hồng mọc chen chúc nhau bên bức tường cũ