Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  núi
  (bóng) núi, đống
  mountain of gold
  hàng đống vàng
  mountain of debts
  hàng đống nợ
  hàng tồn đọng nhiều
  a butter mountain
  bơ tồn kho rất nhiều
  make a mountain out of a molehill
  (xấu) việc bé xé ra to

  * Các từ tương tự:
  mountain ash, mountain chain, mountain dew, mountain goat, mountain lion, mountain people, mountain range, mountain sickness, mountain warfare