Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

agglomeration /ə,glɔmə'rei∫n/  

 • Danh từ
  sự kết tụ
  khối (bừa bãi, lộn xộn)
  an ugly agglomeration of new buildings
  một khối nhà mới xấu xí

  * Các từ tương tự:
  Agglomeration economies