Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

Agglomeration economies   

  • (kinh tế)
    Tính kinh tế nhờ kết khối
    Các khoản tiết kiệm chi phí trong một hoạt động kinh tế do các xí nghiệp hay các hoạt động gần vị trí của nhau