Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

point-blank /,pɔint'blæŋk/  

 • Tính từ
  ở cự ly rất gần (bắn súng)
  fired at point-blank range
  bị bắn ở cự ly rất gần
  (nghĩa bóng) thẳng thừng
  a point-blank refusal
  sự từ chối thẳng thừng
  Tính từ
  ở cự ly rất gần
  fire point-blank at somebody
  bắn ai ở cự ly rất gần
  (nghĩa bóng) [một cách] thẳng thừng
  refuse point-blank to do something
  thẳng thừng từ chối làm việc gì