Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

frankly /'fræηkli/  

 • Phó từ
  [một cách] thẳng thắn
  tell me frankly what's wrong
  hãy thẳng thắn kể cho tôi biết cái gì đang có vấn đề
  [một cách] thật tình
  quite frankly, I'm not surprised
  thật tình mà nói tôi không ngạc nhiên chút nào hết