Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Tính từ
  đáng yêu, dễ thương
  a lovable puppy
  con chó con dễ thương
  he's such a lovable rascal
  thật là một thằng ranh con đáng yêu

  * Các từ tương tự:
  lovableness