Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  yêu dấu
  ấp ủ
  cherish the hope of winning an Olympic medal
  ấp ủ hi vọng giành được huy chương thế vận hội
  ấp ủ ảo tưởng là nàng yêu nó

  * Các từ tương tự:
  cherishable, cherisher, cherishingly