Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  phần thừa lại; phần còn lại; phần chưa dùng đến
  (số nhiều) thức ăn thừa
  Tính từ
  thừa lại; còn thừa; còn lại; chưa dùng đến
  You could use the leftover paint/wallpaper
  Nước sơn/giấy dán tường còn thừa anh cứ lấy mà dùng
  I made a curry with the leftover chicken
  Chỗ gà còn lại tôi nấu ca ri