Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

leavings /'li:viηz/  

  • Danh từ
    (số nhiều)
    những cái còn thừa, những cái còn lại
    give our leavings to the dog
    cho chó những thức ăn thừa của chúng ta