Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

uneaten /'ʌn'i:tn/  

  • Tính từ
    chưa ăn
    uneaten food
    đồ ăn chưa đụng đến, đồ ăn còn thừa