Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

instrumental /,instrə'mentl/  

 • Tính từ
  (vị ngữ)
  để cho nhạc cụ (không phải để hát; nói về nhạc)
  instrumental music
  nhạc đàn
  instrumental in doing something
  là [một phần] nguyên nhân của
  his information on instrumental in catching the criminal
  thông tin của anh ta đã giúp cho việc bắt tội phạm

  * Các từ tương tự:
  Instrumental variables, instrumentalism, instrumentalist, instrumentality, instrumentally