Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

beneficial /,beni'fi∫l/  

 • Tính từ
  có ích, có lợi; tốt
  a beneficial influence
  ảnh hưởng có ích
  fresh air is beneficial to one's health
  không khí trong lành là có lợi cho sức khỏe

  * Các từ tương tự:
  beneficially