Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

serviceable /'sɜ:visəbl/  

 • Tính từ
  có thể dùng được
  the tyres are worn but still serviceable
  lốp đã mòn nhưng còn dùng được
  bền chắc
  serviceable clothes for children
  quần áo bền chắc cho trẻ em

  * Các từ tương tự:
  serviceableness