Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

salutary /'sæljutri/  /'sæljuteri/

  • Tính từ
    hữu ích, có lợi
    salutary advice
    lời khuyên hữu ích