Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (Mỹ) (Anh rubbish)
  đồ phế thải, rác; thùng rác; bãi rác
  garbage collection
  việc thu gom rác
  throw any left-over food in the garbage
  ném thức ăn thừa vào thùng rác
  (nghĩa bóng, khẩu ngữ) điều rác rưởi, điều nhảm nhí
  you do talk a load of garbage!
  cậu nói toàn chuyện rác rưởi nhảm nhí!
  (máy điện toán) dữ liệu vô nghĩa
  garbage in, garbage out
  dữ liệu vào sai thì dữ liệu ra cũng sai (máy điện toán)

  * Các từ tương tự:
  garbage can, garbage collector, garbage truck