Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

dross /'drɒs/  /'drɔ:s/

 • Danh từ
  rỉ, cứt sắt
  rác rưởi, cặn bã
  the best players go off to the big clubsleaving us the dross
  những cầu thủ tốt nhất đã bỏ đến với những câu lạc bộ tốt, để lại cho chúng tôi toàn những cầu thủ cặn bã

  * Các từ tương tự:
  drossy