Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  vết bẩn
  go and wash that filth off your hand
  đi rửa vết bẩn trên tay đi
  lời lẹ tục tĩu; văn chương thô bỉ
  how can you read such filth?
  sao anh lại đọc được cái thứ văn chương thô bỉ kia chứ?

  * Các từ tương tự:
  filthily, filthiness, filthy, filthy lucre