Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  cọ rửa
  swill down the front steps
  cọ rửa các bậc thang trước nhà
  nó súc miệng bằng nước sát khuẩn
  (+ around, over, through…) tràn ra
  nước bùn tràn ra trên các tấm gỗ
  (khẩu ngữ, xấu) nốc
  swill beer
  nốc bia
  Danh từ
  sự cọ rửa
  give the bucket a swill
  cọ rửa chiếc xô
  (cách viết khác pigswill) thức ăn phế thải cho lợn, nước cám lợn