Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

delinquent /di'liηkwənt/  

 • Tính từ
  phạm pháp
  chểnh mảng, lơ là (nhiệm vụ)
  a delinquent soldier
  một người lính chểnh mảng
  Danh từ
  kẻ phạm pháp
  kẻ chểnh mảng, kẻ lơ là (nhiệm vụ)

  * Các từ tương tự:
  delinquently