Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Danh từ
    (khẩu ngữ)
    người vạm vỡ to khỏe
    he looks a real bruiser
    anh ta trông thật sự vạm vỡ to khỏe, anh ta trông như một võ sĩ thực thụ