Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (-pp-)
  sửa ăng ẳng (chó con)
  (lóng) nói chuyện gẫu ầm ĩ
  thôi đừng nói chuyện gẫu ầm ĩ lên nữa!
  Danh từ
  tiếng sủa ăng ẳng (chó con)
  (lóng) tiếng nói chuyện gẫu ầm ĩ