Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

  • Tính từ
    có gân (lá cây, cánh sâu bọ)
    có vân
    veined marble
    cẩm thạch có vân