Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ)
  kẻ bất lương lừa đảo
  vấn đề hóc búa
  that is a real twister
  thật là một vấn đề hóc búa
  (Mỹ) vòi rồng