Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

cyclone /'saikləʊn/  

  • Danh từ
    (khí tượng)
    xoáy thuận, áp thấp nhiệt đới