Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  (spent)
  tiêu, ăn tiêu
  cô ta đã tiêu hết cả tiền
  tôi tiêu thì giỏi, nhưng tiết kiệm thì tồi
  dùng (thì giờ…) vào việc gì; tốn (thì giờ…) vào việc gì
  spend a lot of time on a project
  tốn khối thì giờ vào một dự án
  tôi đã bỏ hết công sức vào việc đó
  how do you spend your spare time?
  anh dùng thì giờ rảnh rỗi ra sao?
  sống qua, trải qua
  spend a weekend in Paris
  qua kỳ cuối tuần ở Paris
  spend the night with somebody
  ăn nằm với ai
  spend a penny
  (khẩu ngữ, nói trại)
  đi tiểu

  * Các từ tương tự:
  spendable, spender, spending money, spendthrift