Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (khẩu ngữ)
  sự tiêu xài phung phí
  I had a splurge and bought two new suits
  tôi đã vung tiền ra mua hai bộ quần áo mới
  sự phô trương (để gây chú ý)
  make a splurge
  phô trương để khiến người khác chú ý
  Động từ
  tiêu xài phung phí
  nó tiêu phung phí hết tiền nó được bạc mà mua một máy ảnh mới