Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  cái nĩa (để xiên thức ăn)
  cái chĩa (để gẩy rơm…)
  cái nhạc (cành cây)
  ngã ba (đường, sông…); nhánh (của ngã ba)
  go up to the fork and turn left
  đi đến ngã ba và rẽ trái
  take the right fork
  vẽ theo nhánh đường bên phải
  (thường số nhiều) cái phuốc (xe đạp, xe máy)
  Động từ
  xúc bằng chĩa, đảo bằng chĩa
  hãy đảo đất ở vườn bằng chĩa trước khi trồng đậu
  chia hai ngả (đường đi…); rẽ (theo ngã nào đó)
  ở chỗ con đường chia ngả, ở chỗ ngã ba đường
  fork left at the church
  đến nhà thờ rẽ trái
  fork out
  (khẩu ngữ)
  trả tiền, xùy tiền ra
  I had to fork out £200 for my last telephone bill
  tôi đã phải xùy ra 200 bảng để trả giấy tính tiền điện thoại

  * Các từ tương tự:
  fork tone modulation, fork-lift truck, fork-tail, forked, forking, forky