Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  [làm] chết ngạt, [làm] nghẹt thở
  (nghĩa bóng) cô ta cảm thấy ngột ngạt vì bao nhiêu biểu hiện ân cần
  dập bớt, dập tắt (lửa)
  if you put too much coal on the fire at onceyou'll smother it
  nếu anh cho quá nhiều than đá vào lò cùng một lúc anh sẽ dập tắt lửa đấy
  smother a laugh
  (nghĩa bóng) nén một tiếng cười
  smother something (somebody) with (in) something phủ dày, phủ kín
  chiếc bánh puđinh phủ kín kem
  smother a child with kisses
  hôn cháu bé tới tấp

  * Các từ tương tự:
  smothery