Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  người thần kỳ
  an infant prodigy
  thần đồng
  điều kỳ diệu
  những điều kỳ diệu của thiên nhiên
  điển hình nổi bật
  man is a prodigy of learning
  con người là điển hình nổi bật của học vấn (biết nhiều thứ)