Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  (trong các truyện huyền thoại) người khổng lổ
  người to lớn phi thường; cây khổng lồ; con vật khổng lồ; công ty khổng lồ
  những công ty dầu đa quốc gia khổng lồ
  (bóng) thiên tài
  Shakespeare is a giant among poets (the giant of poets)
  Shakespeare là một thiên tài trong các nhà thơ

  * Các từ tương tự:
  giant cement, giant panda, giant-killer, giant-powder, giant-size, giantess, giantism, giantlike