Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

giantlike /'dʤaiəntlaik/  

  • Tính từ
    khổng lồ, to lớn phi thường