Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

giantess /'dʒaiəntes/  

  • Danh từ
    người đàn bà khổng lồ