Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Danh từ
  quái vật
  những con quái vật thời tiền sử
  (khẩu ngữ) con vật (cây, vật) khổng lồ
  his dog is huge – a real monster
  con chó của anh ta to lớn, một con vật khổng lồ thật sự
  a monster potato
  củ khoai tây khổng lồ