Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

phenomenon /fə'nɒminən/  /fə'nɒminən/

 • Danh từ
  (số nhiều phenomena) hiện tượng
  hiện tượng tự nhiên
  hiện tượng xã hội
  người kỳ dị; vật kỳ dị; sự kiện kỳ dị
  the phenomenon of their rapid rise to power
  sự [kiện] kỳ dị về việc họ lên nắm chính quyền một cách nhanh chóng