Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  tuyên bố; công bố
  proclaim independence
  tuyên bố độc lập
  proclaim war
  tuyên chiến
  proclaim the good news
  công bố tin vui
  để lộ ra, chỉ ra
  giọng nói của anh ta chỉ rõ anh là nguời Ê-cốt

  * Các từ tương tự:
  proclaimation, proclaimer