Tra từ

Laban Dictionary trên mobile

 • Động từ
  kết tội
  accuse somebody of cheating
  kết tội ai về tội lừa đảo

  * Các từ tương tự:
  accused, accuser